เจาะลึก! 17 รายงานสำคัญของ Pointspot ที่ทุกธุรกิจควรรู้ พร้อมวิธีการใช้งาน

การทำการตลาดที่ดีควรจะต้องสามารถวัดผลได้ เพื่อตอบคำถามว่าการทำงานประสบความสำเร็จหรือไม่ เช่นเดียวกันกับการทำ Loyalty Program ด้วย Pointspot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มดิจิทัลด้วยเบอร์โทร ที่ได้ให้ความสำคัญกับรายงานสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เพื่อจะเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงานและแสดงให้เห็นว่าคูปองโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ทำออกมาให้ผลลัพธ์และสร้างยอดขายได้ดีมากน้อยแค่ไหน สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้งสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจอย่างได้ผลได้จริงหรือ ดังนั้น บทความนี้เราจะมารีวิว 17 รายงานของ Pointspot ที่หากธุรกิจสามารถนำไปวิเคราะห์ ต่อยอดได้อย่างดี ก็จะช่วยสร้างยอดขายอย่างได้ผลได้เช่นเดียวกัน

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

การวัดผลของการทำ Loyalty Program ทำได้อย่างไรบ้าง?

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Customer Relationship Management (CRM) หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ดังนั้นการวัดผลจึงใช้รูปแบบเดียวกัน คือ รายงาน (Report) สถิติ เพื่อเก็บข้อมูลและวัดผลจากการซื้อสินค้าของลูกค้า, ความต่อเนื่องในการซื้อสินค้า, การสะสมพอยท์ ของลูกค้าเก่า, การสมัครสมาชิกของลูกค้าใหม่ รวมไปถึงการหล่นหายไปของลูกค้าบางกลุ่ม

 

smartphone with coupon discount

 

การทำ Loyalty Program ด้วย Pointspot ดีอย่างไร?

การทำ Loyalty Program ด้วย Poinspot เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับธุรกิจในการรักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยรูปแบบของระบบบัตรสมาชิก ช่วยสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ จนเกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำนั่นเอง นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถนำฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้ไปพัฒนาแผนการตลาด สินค้า และบริการต่อไปได้อีกด้วย

 

17 รายงานสำคัญของ Pointspot ที่ทุกธุรกิจควรรู้ พร้อมวิธีการใช้งาน

อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่ารายงานสถิติต่าง ๆ จะเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจ เจ้าของร้านค้าและนักการตลาดเข้าใจและมองเห็นภาพของธุรกิจเพื่อที่จะนำไปต่อยอด และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใน Pointspot ก็มีรายงานสำคัญต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

1. Dashboard

Dashboard เป็นหน้าจอที่สรุปข้อมูลภาพรวมไว้ในหน้าเดียวกัน โดยจะมีการแยกข้อมูลแต่ละส่วนที่มีในระบบไว้อย่างชัดเจน จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถดูภาพรวมการใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น ดูยอดสมาชิกว่าเดือนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร เมื่อเทียบกับเดือนก่อน รวมถึง ดูการใช้คูปอง ว่าคูปองไหนที่ลูกค้านิยมแลกพอยท์มากที่สุด จะได้วนนำกลับมาทำโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าอีกครั้ง

 

pointspot หน้ารวม dashboard

 

2. Points flow

รายงานความเคลื่อนไหวของพอยท์ เราสามารถเลือกดูได้ว่าความเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่รายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือจะกำหนดเองก็ได้เช่นกัน ว่ามีการส่งพอยท์ไปเท่าไร และมีสมาชิกนำพอยท์ กลับมาแลกของรางวัลไปเท่าไร โดยระบบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการใช้พอยท์ โดยวิเคราะห์ประมวลผลจากข้อมูลสถิติ 30 วันล่าสุด เพื่อเป็นแนวทางให้กับธุรกิจในการปรับและแก้ไขการทำโปรโมชั่นได้ตรงจุดมากขึ้น

 

pointspot รายงาน pointflow

 

3. RFM Analysis

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ในเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ ๆ ในร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเป็นประจำ ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถวัดได้ โดยการวัดความภักดีแบบพฤติกรรมของลูกค้านั้น สามารถดูได้จาก 3 ปัจจัย ได้แก่

  • R – Recency คือ ช่วงเวลานับจากการซื้อครั้งที่แล้ว
  • F – Frequency คือ จำนวนครั้งหรือความถี่ในการซื้อ (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
  • M – Monetary คือ จำนวนเงินที่ลูกค้าที่จ่ายไป (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

ฟีเจอร์ RFM มีความน่าสนใจตรงที่ ระบบจะแบ่งพฤติกรรมของลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ให้แบบอัตโนมัติ และยังสามารถดูได้ว่าในแต่ละกลุ่มนี้มีลูกค้าคนไหนบ้าง ซึ่งถูกจัดเป็น 10 กลุ่มด้วยกัน เพื่อให้ทางเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดสามารถทำการแคมเปญ โปรโมชั่นได้ตรงตามความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่น กลุ่ม Champion เป็นกลุ่มที่มีอัตราการซื้อสินค้าและใช้พอยท์มากที่สุด เรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดี เราก็จะดูได้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ชอบโปรโมชั่นแบบไหน จะได้จัดโปรพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นคนพิเศษและอยากจะซื้อสินค้าเราเรื่อย ๆ หรือ ในกลุ่ม About to sleep ที่นาน ๆ จะใช้บริการ เราจะจัดโปรโมชั่นแบบไหนที่จะดึงความสนใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าเราอีกครั้ง

 

pointspot รายงาน RFM  Analysis

 

4. เดือนเกิด

รายงานเดือนเกิด เป็นข้อมูลวันเกิดของสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถใช้วันเกิดของลูกค้ามาสร้างแคมเปญ โปรโมชั่น ให้ลูกค้าได้ร่วมกิจกรรม กระตุ้นการซื้อสินค้า โดยใช้คูปองหรือของรางวัลเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น เช่น ตอนนี้เดือนพฤษภาคม เราก็ไปดูรายงานวันเกิดว่าในเดือนนี้ มีลูกค้าที่เกิดเดือนพฤษภาคมมากน้อยแค่ไหน แล้วจัดโปรโมชั่นส่งตรงไปยังลูกค้าคนพิเศษ ลูกค้าจะรู้สึกได้ว่าร้านค้าใส่ใจดี

 

pointspot รายงานเดือนเกิด

 

5. ข้อมูลประชากร

เป็นการแสดง ข้อมูลสถิติช่วงอายุ เพศ ของลูกค้าที่สมัครสมาชิกของธุรกิจ ซึ่งเป็น Customer Insights หรือข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ทำให้ทางแบรนด์สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มของลูกค้า นำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น ความภักดีของลูกค้าในระยะยาว รวมไปถึงการเป็นแต้มต่อที่จะเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้อีกด้วย เช่น เดือนนี้ กลุ่มลูกค้าผู้หญิง ช่วงอายุ 35-44 ปี สมัครสมาชิกมากสุด ทำให้เข้าใจได้ว่าความต้องการของกลุ่มลูกค้าช่วงอายุเท่านี้คืออะไร สนใจโปรโมชั่นแบบไหนเป็นพิเศษ เพื่อที่จะจัดโปรได้อย่างถูกต้อง

 

pointspot รายงานข้อมูลประชากร

 

6.ลูกค้าประจำ

รายงานลูกค้าประจำ บอกถึงการใช้งานของลูกค้า ว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีลูกค้าประจำของธุรกิจ เข้ามาใช้งานในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าไร ใช้งานกี่ครั้ง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ นำไปต่อยอดธุรกิจได้ เช่น นำไปใช้ร่วมกับการทำแคมเปญโปรโมชั่นคูปองลูกค้าคนพิเศษ เช่น ลูกค้า A ใช้งานไปทั้งหมด 100 ครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด เราก็นำมาสร้างคูปองเพื่อสัมมนาคุณตอบแทนความภักดีที่มีต่อธุรกิจ อาจจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป หรือของรางวัลที่อาจจะไม่มีวางขาย

 

pointspot รายงานลูกค้าประจำ

 

 

7. ของรางวัล

รายงานการแลกของรางวัล ทั้งของรางวัลสะสมแต้มและของรางวัลแจกฟรี ซึ่งสามารถเลือกดูตามช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ ว่าช่วงเวลานั้นมีสมาชิกกดแลกของรางวัลมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งเราสามารถนำกลับมาย้อนดูได้ว่าของรางวัลแบบไหนที่ลูกค้าสนใจแลกกันเป็นพิเศษ อาจจะวนโปรโมชั่นกลับมาเพื่อกระตุ้นยอดขายจากลูกค้าประจำได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง หรือ ลดโปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจน้อยออกไป

 

pointspot รานงานของรางวัล

 

8. คูปอง

รายงานการใช้คูปอง เป็นรายงานที่คล้ายกับรายงานการแลกของรางวัล สามารถเลือกดูตามช่วงเวลา พร้อมเลือกหมวดของคูปองที่ใช้ได้ รวมถึงระบบจะแสดงกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจทำการส่งคูปองให้ว่าส่งให้ ซึ่งเราสามารถกลับมาดูย้อนได้ว่าคูปองแบบไหนที่ลูกค้าสนใจแลกหรือซื้อมากที่สุด ซึ่งเราสามารถนำกลับมาวนเพื่อจัดโปรโมชั่นในการดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้นได้

 

pointspot รายงานคูปอง

 

9. สินค้า

เมื่อมีการขายสินค้าออกไปและเก็บสะสมแต้ม ระบบจะมีการเก็บข้อมูลว่าพอยท์ที่ได้รับนั้นมาจากสินค้าชิ้นไหนบ้าง นอกจากนั้น ยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วย ว่าสินค้าแต่ละรายการมีการส่งพอยท์ให้กับสมาชิกคนไหนบ้าง ซึ่งรายงานข้อมูลส่วนนี้ก็ทำให้เราใช้ดูได้ว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่ขายไม่ดี หรือสินค้าตัวไหนถูกกระตุ้นยอดขายจากคูปองได้ดี เพื่อนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

 

pointspot รายงานสินค้า

10. ผู้ดูแลระบบ

รายงานผู้ดูแลระบบ เป็นรายงานสรุปการทำรายของผู้ดูแลระบบ โดยเจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละช่วงเวลา ผู้ดูแลระบบแต่ละคนทำรายการอะไรไปบ้าง เช่น ดึงพอยท์ไปเท่าไร, ส่งพอยท์เท่าไร, จำนวนสมาชิกที่สมัครเข้ามา เช่น เกิดเหตุการณ์ลูกค้าแจ้งว่าพอยท์ที่ได้รับไม่ถูกต้อง เราสามารถมาตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

 

pointspot รายงานผู้ดูแลระบบ

 

11. ความพึงพอใจ & ความเห็น

รายงานในส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกค้า ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าและได้รับพอยท์ จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งลิงก์ที่ลูกค้าสามารถประเมินร้านค้าเพื่อให้ดาวตามเรตติ้งและแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้านั้น ๆ ได้ ว่ารู้สึกอย่างไรกับสินค้าและการให้บริการของทางร้านค้า

ซึ่ง Feedback เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเจ้าของธุรกิจกลับมาดูข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำทั้งหมดนี้ไปพัฒนาในจุดที่ดีอยู่แล้ว และปรับปรุง แก้ไขในจุดที่บกพร่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่ดียิ่งขึ้น

 

pointspot รายงานความพึงพอใจและความเห็น

 

12. เพื่อนชวนเพื่อน

รายงานเพื่อนชวนเพื่อน เป็นฟีเจอร์ที่จะให้สมาชิกปัจจุบันเชิญเพื่อนหรือแนะนำสินค้าและบริการให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก มาสมัครสมาชิกของ Pointspot เพื่อที่คนเชิญและคนถูกเชิญจะได้รับพอยท์เป็นรางวัลตอบแทน ซึ่งแอดมินจะดูรายงานนี้ว่าในแต่ละช่วงเวลามีสมาชิกแต่ละคนที่เชิญเพื่อนมาสมัครได้มากน้อยเพียงใด

 

pointspot รายงานเพื่อนชวนเพื่อน

 

13. ประวัติรายการ

รายงานประวัติรายการ เป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับพอยท์ของสมาชิก เช่น จำนวนรายการ, การส่งพอยท์, ดึงพอยท์ ฯลฯ เราสามารถเลือกดูจาก ช่วงเวลา, ป้ายรายการ และป้ายกำกับสมาชิก ก็จะช่วยให้การค้นหาเป็นไปได้สะดวกขึ้น อีกทั้งติดตามการใช้งานพอยท์ของสมาชิก เพื่อจะลิสต์ได้ว่าลูกค้าคนนี้ใช้พอยท์ในลักษณะใดมากที่สุด เราก็สามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าใช้บ่อย ๆ

 

pointspot  รายงานประวัติรายการ

 

14. ประวัติรายการโดยผู้ดูแลระบบ

ในบางธุรกิจอาจจะมีแอดมินหรือผู้ดูแลระบบหลายคน ซึ่งรายงานในส่วนนี้จะช่วยเจ้าของธุรกิจตรวจสอบการทำงานของแอดมินแต่ละคนได้ว่าทำงานได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ทำอะไรไปบ้าง ซึ่งสามารถดูได้ง่าย ๆ ทั้งจากช่วงเวลา, ชื่อแอดมิน และป้ายกำกับ ทำให้สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบอีกด้วย

 

รายงานประวัติรายการโดยผู้ดูแลระบบ

 

 

15. ประวัติการส่งคูปอง

รายงานประวัติการส่งคูปอง ที่ใช้ดูข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาว่าเราส่งคูปองให้สมาชิกคนไหนไปบ้าง โดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ แสดง ไม่ว่าจะเป็น ชื่อคูปอง, เลขที่สมาชิก, ชื่อสมาชิก, ชื่อแอดมินที่ส่ง โดยเจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนการส่งคูปองว่าสัมพันธ์กับการใช้บริการและยอดขายหรือไม่  มีการส่งคูปองออกไปมากน้อยเพียงใด และได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมาหรือไม่

 

pointspot รายงานประวัติการส่งคูปอง

 

16. ประวัติการใช้งานคูปอง

รายงานประวัติการใช้งานคูปอง เป็นการตรวจสอบการใช้งานคูปองทั้งหมด ที่ทางสมาชิกได้ทำการ Activate ด้วยการใช้ฟังก์ชั่น “สไลด์เพื่อใช้งานคูปอง” และ “การใช้งานในการจัดส่ง” เราสามารถดูได้ว่าสมาชิกแต่ละคนใช้งานคูปองชนิดไหนกันบ้าง มากน้อยแค่ไหน และสะดวกที่จะใช้งานในรูปแบบใดกว่ากัน

 

pointspot รายงานประวัติการใช้งานคูปอง

 

 

17. ประวัติบัตรสมาชิก

ประวัติการสร้างบัตรสมาชิกของธุรกิจให้กับสมาชิก สามารถเลือกดูข้อมูลได้โดยเลือกได้ตามช่วงเวลา, ประเภทของบัตรสมาชิก และสถานะบัตรสมาชิก โดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถรู้ได้ว่าในแต่ละช่วงเวลามีสมาชิกในแต่ละประเภทบัตรมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะจัดทำแคมเปญเฉพาะสำหรับสมาชิกแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

 

pointspot  รายงานประวัติบัตรสมาชิก

 

สรุป

สำหรับธุรกิจ แม้ว่าจะมียอดขายและเห็นผลกำไร แต่นั่นก็ยังไม่เรียกว่าความสำเร็จที่แท้จริง หากธุรกิจขาดข้อมูลที่ถูกต้อง การวัดผลที่แม่นยำ ซึ่งตัวช่วยสำคัญอย่าง Pointspot ระบบสะสมแต้มดิจิทัลด้วยเบอร์โทร ที่บนระบบมีรายงานสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจและสามารถการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของรายงานส่วนต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด เช่น ความพึงพอใจ คูปอง ของรางวัล ฯลฯ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดตาม แก้ไข และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

 

สมัครใช้งานฟรี! Pointspot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร

หากต้องการเครื่องมือ Loyalty Program ออนไลน์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น แนะนำให้สมัครใช้งาน Pointspot ซึ่งมีฟีเจอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้ม คูปองโปรโมชั่นบัตรสมาชิกดิจิทัล Gift Voucher ออนไลน์ และ Loyalty Program   อื่น ๆ คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนใช้งานฟรี!

PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าประจำ ด้วย Loyalty Program และคูปองโปรโมชั่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกบัตร ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลในการทำ CRM ช่วยสร้างการซื้อซ้ำ และจดจำแบรนด์