5 วิธีบริหารข้อมูลลูกค้าด้วยระบบสะสมแต้ม สร้างยอดขายได้เกินเป้า

ในปัจจุบันการซื้อมาขายไป อาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกต่อไป ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้บรรดาธุรกิจต้องหากลยุทธ์เพื่อพิชิตใจลูกค้ามากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ “ระบบสะสมแต้ม” ซึ่งเป็นวิธีการทำ Loyalty Program อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อการบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจและลูกค้าให้ยั่งยืน ซึ่งระบบสะสมแต้ม ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านการบริการหรือการบริหารความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า, บริหารข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ และวางแผนการตลาดเพื่อให้สร้างยอดขายได้เกินเป้าอีกด้วย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

 

ระบบสะสมแต้ม มีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

 

การเก็บข้อมูลลูกค้า

 

ระบบสะสมแต้ม เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เอื้อต่อการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยการสมัครสมาชิกกับธุรกิจ ที่สามารถรู้ได้ถึงข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการใช้ซื้อสินค้า การเข้ามาใช้บริการและการสะสมแต้มในแต่ละครั้ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองจะเป็นตัวแสดงพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ลูกค้าชอบแลกอะไร, สินค้าตัวไหนขายดี, ของรางวัลอันไหนได้รับความนิยม และสานสัมพันธ์กับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยนำไปวางแผนกลยุทธ์ต่อไปได้ด้วย

 

ข้อดีของการจัดการข้อมูลลูกค้าของร้านค้าได้ด้วยระบบสะสมแต้ม

ระบบสะสมแต้มนอกจากจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นยอดขายแล้ว ยังสามารถช่วยในการจัดการข้อมูลของธุรกิจได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย ซึ่งมีข้อดีหลาย ๆ อย่าง เช่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลลูกค้า ในแต่ละวันจะมีลูกค้าเข้ามาจากหลายช่องทาง ซึ่งหากต้องมานั่งจำเอง จดใส่กระดาษ หรือบันทึกในไฟล์เองทุกครั้ง ก็คงต้องมีตกหล่นบ้าง นั่นเพิ่มโอกาสที่จะเสียลูกค้าไปอย่างง่าย ๆ แต่ระบบสะสมแต้มสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติ อย่างเช่น Pointspot ที่เพียงลูกค้าบอกเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเริ่มสะสมแต้มได้เลย ธุรกิจก็ได้ข้อมูลลูกค้าเพื่อติดตามด้วยเช่นกัน
  • ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบรายงานสถิติ ระบบสะสมแต้มมีการบันทึกข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าทั้งหมด เช่น ข้อมูลส่วนตัว, พฤติกรรมการซื้อสินค้า, เลือกสินค้า ชอบ/ไม่ชอบอะไร และธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดในการวางแผนพัฒนา ปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้

 การจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยระบบสะสมแต้ม

 

  • ประหยัดเวลาในการทำงาน ทุกนาทีในธุรกิจมีค่า ระบบสะสมแต้มจึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร้านค้าสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องมากรอกข้อมูลเอง และยังมีฟีเจอร์ที่สามารถมอบสิทธิประโยชน์ได้แบบอัตโนมัติ

 

ความสำคัญของการมีฐานข้อมูลลูกค้า และมีการเก็บข้อมูลด้วยระบบสะสมแต้ม Pointspot

ฐานข้อมูลลูกค้าเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ล้ำค่า เพราะลูกค้าประจำคือรายได้หลักของธุรกิจ ยิ่งหากมีการเก็บข้อมูลด้วยระบบสะสมแต้ม Pointspot ด้วยแล้ว ยิ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า นำไปต่อยอดทางการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าได้อย่างง่าย ๆ

ความสำคัญของการเก็บข้อมูลลูกค้า

 

 

ธุรกิจต่อยอดข้อมูลลูกค้าใน Pointspot ได้อย่างไรบ้าง

เมื่อธุรกิจมีข้อมูลลูกค้าอยู่ในมือ สิ่งที่ควรทำต่อไปคือการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดจากข้อมูลเหล่านั้น และจะต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราด้วย ซึ่งเราสามารถต่อยอดธุรกิจได้ดังนี้

1. ข้อมูลลูกค้าทีเป็นสมาชิก ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดของ PDPA

ปัจจุบันได้มีการประกาศกฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งธุรกิจจะต้องตระหนักเรื่องนี้ให้มาก ๆ เนื่องจากข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิกบางส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล ซึ่งจะไประบุตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ธุรกิจจึงต้องมีการขออนุญาตที่จะใช้ข้อมูล พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ให้ลูกค้าเสมอ

 

2. ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำการตลาดได้เฉพาะเจาะจง กระตุ้นลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ

ในการวางแผนการตลาด ควรแบ่ง Segment เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งธุรกิจสามารถนำข้อมูลดังกล่าวนี้มาใช้เพื่อวางแผนการตลาดได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เราสามารถจัดทำแคมเปญที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น เช่น คูปอง หรือของรางวัลสะสมแต้ม เป็นต้น

 

pointspot ของรางวัลสะสมแต้ม

 

การ Broadcast ข้อความ เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนพิเศษเฉพาะกลุ่ม ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกถึงความเป็นคนพิเศษเมื่อลูกค้าได้รับการตอบสนอง ก็จะช่วยกระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำได้

 

pointspot บรอดแคสต์ข้อความ

 

3. เข้าใจพฤติกรรมการซื้อ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าบริการให้ดี

ข้อมูลของลูกค้าอย่างข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า หรือการสะสมแลกของรางวัล จะเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจสามารถเข้าพฤติกรรมลูกค้าได้จากการใช้ฟีเจอร์ RFM Analysis ของ Pointspot ที่จะมีการนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ามาแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อให้ธุรกิจได้มองเห็นภาพรวมว่าตอนนี้ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับใดบ้าง หรือลูกค้ามีความถี่ในการใช้บริการมากน้อยเพียงใด ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ธุรกิจนำไปพัฒนาสินค้าบริการได้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

 

pointspot rfm analysis

 

 

4. เจ้าของร้านใช้ข้อมูลวางแผน ปรับกลยุทธ์ ตั้งงบประมาณของร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสะสมแต้ม ทำให้เจ้าของร้านสามารถใช้ข้อมูลวางแผน ปรับกลยุทธ์ รวมถึงการตั้งงบประมาณของร้านโดยกำหนดได้ว่าจะใช้พอยท์เท่าไรในการแลกของรางวัล/ส่วนลด ซึ่งการกำหนดลักษณะนี้จะช่วยคุมงบประมาณได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถดูและวิเคราะห์ประวัติการใช้งานในการสะสมพอยท์ของลูกค้า เพื่อนำไปปรับงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

 

pointspot ตั้งค่าพอยท์

 


5. ข้อมูลทำให้เจ้าของ พนักงานเห็นทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย

การที่ธุรกิจมีข้อมูลลูกค้าในมือ ทำให้เจ้าของ ผู้บริหารหรือพนักงานเห็นภาพรวมและทิศทางการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบเพื่อสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก (Customer Insights) ทำให้เรารู้ใจลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในการเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า จนทำให้เกิดการซื้อขายต่อไปในระยะยาว

 

สรุป

แม้ว่าข้อมูลลูกค้าจะเป็นสิ่งสำคัญก็ตาม แต่การที่ธุรกิจมีข้อมูลเยอะ ก็จะยิ่งจัดการข้อมูลได้ยากยิ่งขึ้น เพราะหากข้อมูลมีจำนวนมากเกินกว่าจะเก็บไว้ใน Excel ทำให้จะต้องไปใช้ Tools ที่มีค่าใช้จ่ายมากถึงจะทำงานได้ ซึ่งการมีตัวช่วยที่ดีอย่าง  Pointspot ระบบสะสมแต้มดิจิทัลด้วยเบอร์โทร จะช่วยให้ทุกการจัดการบริหารข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่าย ข้อมูลไม่ตกหล่น ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้จากข้อมูลที่มี พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วไปดำเนินการวางแผน สร้างกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น แถมยังเพิ่มโอกาสที่จะสร้างยอดขายได้เกินเป้าอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

สมัครใช้งานฟรี! Pointspot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร

หากต้องการเครื่องมือ Loyalty Program ออนไลน์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น แนะนำให้สมัครใช้งาน Pointspot ซึ่งมีฟีเจอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้ม คูปองโปรโมชั่นบัตรสมาชิกดิจิทัล Gift Voucher ออนไลน์ และ Loyalty Program   อื่น ๆ คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนใช้งานฟรี!

PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าประจำ ด้วย Loyalty Program และคูปองโปรโมชั่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกบัตร ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลในการทำ CRM ช่วยสร้างการซื้อซ้ำ และจดจำแบรนด์