ฟีเจอร์ใหม่ จัดการบทบาท (Custom Roles) และพัฒนาความสามารถฟีเจอร์อื่น ๆ

ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่นอกเหนือจากลูกค้าแล้ว ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร Pointspot ก็ให้ความสำคัญกับระบบหลังบ้านเช่นกัน เพื่อให้แอดมินใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน

เราจึงพัฒนาฟีเจอร์การจัดการบทบาท (Custom Roles) ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย และต้องการให้ใช้งานเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งมีการเพิ่มความสามารถการสร้างของรางวัลสะสมแต้ม เพิ่มมูลค่าของรางวัลสะสมแต้ม เพื่อให้ธุรกิจทราบมูลค่าของของรางวัล เพื่อประโยชน์ในการคำนวณความคุ้มค่าที่ลูกค้าและธุรกิจจะได้รับ เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะ

  
1. ความหมายของ Custom Roles

Custom Roles คืออะไร ?

Custom Roles คือ สิทธิ์หรือบทบาทของผู้ใช้งานที่สามารถกำหนดการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ในระบบได้ตามความต้องการ ซึ่งเดิมทีระบบสะสมแต้ม Pointspot มีบทบาทที่แบ่งตามการใช้งานเป็น 6 ประเภท คือ Owner, Business Manager, Controller, Supervisor, Front Staff และ Auditor ทั้งนี้ ยังให้มีการเพิ่มผู้ดูแลระบบได้แบบไม่จำกัด ในหลายๆ ธุรกิจจึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งานระบบร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของ Custom Roles 

หนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญของระบบสะสมแต้มคือ Custom Roles ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างบทบาทที่กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ธุรกิจที่มีพนักงานประจำสาขา ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการตลาด แต่ละฝ่ายอาจต้องการเข้าถึงเครื่องมือในระบบสะสมแต้มที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานประจำสาขาอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและการใช้งานคูปอง/ของรางวัล ฝ่ายบัญชีอาจต้องการเข้าถึงเฉพาะรายงาน และฝ่ายการตลาดอาจต้องการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับจัดการแคมเปญและโปรโมชั่นต่าง ๆ


2. ประโยชน์ของ Custom Roles สำหรับธุรกิจ

1. มีความยืดหยุ่น

Custom Roles ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดบทบาทของผู้ดูแลระบบได้อย่างยืดหยุ่น ตามหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งการทำงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะช่วยลดงานที่ไม่จำเป็นออกไปได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำงาน ก็สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบบทบาทที่ต้องการได้ตลอดเวลา

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการสิทธิ์และบทบาทในการใช้งาน ธุรกิจจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดการเข้าถึงข้อมูล แบ่งงานตามบทบาทเอาไว้ล่วงหน้า ผู้ที่เข้ามาใช้งานก็สามารถใช้งานอย่างเป็นมืออาชีพในงานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาควบคุมการทำงานของพนักงาน ทำให้มีเวลาไปจัดการงานส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น

3. เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

การแบ่งบทบาทที่ชัดเจนในการทำงานทำให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล หรือมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้มากขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็น

4. การเพิ่มระดับความมั่นใจในการบริหารงาน 

การจัดการบทบาทที่ถูกต้อง เป็นส่วนที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการบริหารงาน เนื่องจากสามารถดูภาพรวมของการใช้งานระบบได้ และที่สำคัญธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย


3. วิธีการจัดการบทบาท Custom Roles

การเพิ่มบทบาท Custom Roles

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานแพ็กเกจ Professional และ Enterprise สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือการจัดการบทบาท (Custom Roles) เพื่อเพิ่มบทบาทผู้ดูแลระบบให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้ มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า จากนั้นคลิกที่เมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้ารายละเอียดบทบาท คลิกที่เมนู จัดการบทบาท

2. จะปรากฎหน้าสำหรับจัดการบทบาท คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างบทบาท

3. ในหน้าสร้างบทบาท สามารถตั้งชื่อบทบาท และเลือกเมนูที่ต้องการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งาน

ชื่อบทบาท : กำหนดชื่อบทบาทที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับสิทธิ์การเข้าถึงเมนูของแต่ละธุรกิจ เช่น Marketing Manager, พนักงานประจำสาขา เป็นต้น

การอนุญาต เลือกเมนูที่ต้องการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ สมาชิก, บัตรสมาชิก, พอยท์, คูปอง/ของรางวัล, Automation และอื่น ๆ

4. กำหนดสิทธิ์การใช้งาน โดยเลือกข้อมูลที่ต้องการให้เข้าถึงในช่องสี่เหลี่ยม  ตามที่ต้องการ เช่น Staff ต้องการให้มีสิทธิ์ในการใช้งานคูปอง และดูรายงานคูปองเท่านั้น ไม่ต้องการให้เข้าถึงส่วนอื่นๆ จากนั้นกด บันทึก

5. การเลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงในบางเมนู ระบบจะ Default ให้อัตโนมัติ กรณีที่มีความเกี่ยวข้องต่อกัน เช่น หากเลือก ใช้งานคูปอง/ของรางวัล ระบบจะเลือก ดูของรางวัล และ ดูคูปอง ให้อัตโนมัติ

6. การจัดการบทบาท สามารถแก้ไข หรือ ลบ บทบาทที่สร้างขึ้นมาเองได้

 

การส่งคำเชิญ

เมื่อมีการสร้างบทบาทตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงบทบาททั้งหมดที่หน้ารวมรายละเอียดบทบาท

1. คลิก เชิญ (Invite) เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ดูแลระบบ และกำหนดบทบาทที่ต้องการ

2. กรอกข้อมูล ดังนี้

    หมายเลข 1 อีเมลที่ต้องการส่งคำเชิญมาเป็นผู้ดูแลระบบ

   หมายเลข 2 กำหนดบทบาทของผู้ดูแลระบบ

   หมายเลข 3 ตั้งค่าจำกัดการส่งพอยท์ต่อคร้ัง สามารถส่งพอยท์ได้สูงสุด 10,000 พอยท์ต่อครั้ง

   หมายเลข 4 กำหนดชื่อที่ใช้แสดงแทนชื่อของผู้ดูแลระบบตามที่ต้องการ หากไม่ได้กำหนดจะแสดงชื่อผู้ดูแลระบบตามปกติ

   หมายเลข 5 กำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ส่งคำเชิญ

3. เมื่อผู้ดูแลระบบเข้ามาใช้งานใน Pointspot แล้ว จะเห็นเมนูต่างๆ ตามสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น Branch Staff มีสิทธิ์ดูข้อมูลสมาชิก ดูประวัติการทำรายการ และใช้งานคูปอง/ของรางวัลเท่านั้น


หมายเหตุ :
 การสร้างบทบาทของผู้ดูแลระบบ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แพ็กเกจ Professional สามารถสร้างบทบาทได้สูงสุด 2 บทบาท
แพ็กเกจ Enterprise สามารถสร้างบทบาทได้สูงสุด 5 บทบาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คู่มือการใช้งานการจัดการบทบาท Custom Roles


4. เพิ่มการกำหนด
มูลค่าของรางวัลสะสมแต้ม

มีการเพิ่มช่องรับข้อมูลสำหรับกำหนดมูลค่าของรางวัลสะสมแต้ม (ไม่บังคับ) ในมุมมองของ Admin ในการดูรายงานแลกของรางวัล และการส่งออกข้อมูลรายการแลกของรางวัล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน หรือการคำนวณความคุ้มค่าที่ลูกค้าและธุรกิจจะได้รับ เป็นต้น

 

ตัวอย่างการแสดงผลมูลค่าของรางวัลสะสมแต้มในรายการแลกของรางวัล

 

ตัวอย่างการส่งออกรายการแลกของรางวัล


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คู่มือการใช้งานการเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม