ฟีเจอร์ใหม่! ระบบปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติ

 อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ของ Pointspot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร ในปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับลูกค้าประจำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจกบัตรสมาชิกเพื่อให้ส่วนลด สิทธิพิเศษที่มากกว่าลูกค้าทั่วไป หรือการจัดแคมเปญส่วนลดของแถมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้ถือเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมการขายที่มีคุณภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่ธุรกิจสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในเวอร์ชั่นนี้ ระบบ Pointspot มีฟีเจอร์ใหม่ ระบบปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจที่ต้องการออกบัตรสมาชิกให้ลูกค้าคนพิเศษ โดยจะเป็นการออกบัตรสมาชิกให้ลูกค้าอัตโนมัติเมื่อซื้อสินค้าและสะสมพอยท์ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ซึ่งแอดมินไม่ต้องมากดส่งให้ทีละคน จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะ

 

การใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวจะต้องตั้งค่าเพื่อเริ่มใช้อย่างไร ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

ระบบปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติ

ระบบออกบัตรสมาชิกให้กับลูกค้าจากเดิม Pointspot มีให้ใช้งานอยู่แล้วนั้น จะเป็นการส่งบัตรสมาชิกให้ลูกค้าทีละคน และการ Import เป็นไฟล์ csv กรณีต้องการส่งให้หลาย ๆ คนพร้อมกัน ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มความสามารถให้ปรับระดับบัตรสมาชิกแบบอัตโนมัติได้ โดยระบบปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการออกบัตรสมาชิกให้ลูกค้าตามจำนวนพอยท์ที่ได้รับ เช่น เมื่อสมาชิกซื้อสินค้าและสะสมพอยท์ครบ 500 พอยท์จะได้รับบัตรสมาชิก Red Card อัตโนมัติ แต่เมื่อสะสมครบ 1,000 พอยท์ก็จะได้เลื่อนระดับเป็น Green Card เพื่อรับสิทธิพิเศษทันที เป็นต้น โดยการปรับระดับบัตรสมาชิกจะสามารถปรับได้ตามจำนวนพอยท์ที่สมาชิกได้รับ และการเริ่มใช้งานแอดมินสามารถเข้าไปตั้งค่าที่ระบบบริการจัดการ Pointspot ได้ดังนี้

1. ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบบัตรสมาชิกอัตโนมัติ แนะนำให้ท่านไปสร้างประเภทบัตรสมาชิกไว้ก่อน โดยไปที่เมนู "สมาชิก" จากนั้นเลือก "บัตรสมาชิก" (สามารถดูคู่มือการสร้างประเภทบัตรสมาชิกได้ที่ การสร้างประเภทบัตรสมาชิก)

 

2. จากนั้นไปที่เมนู Automation และเลือกบัตรสมาชิก ทำการเลื่อน Togle เพื่อเปิดใช้งาน โดยสามารถเลือกระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณพอยท์ที่ได้รับเพื่อส่งบัตรสมาชิก ได้ 4 ช่วงเวลาคือ

 • 1 เดือนล่าสุด คือ เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้รับ 1 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก
 • 3 เดือนล่าสุด เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้รับ 3 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก
 • 6 เดือนล่าสุด เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้รับ 6 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก
 • 12 เดือนล่าสุด เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้รับ 12 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก

  ตัวอย่าง
  - ธุรกิจ A ทำการตั้งค่าและเปิดใช้งานการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และเลือกระยะเวลาในการคำนวณพอยท์เป็น "1 เดือนล่าสุด"
  - มีการส่งพอยท์ให้กับนาย B ในวันที่  1 พฤษภาคม 2565 ครั้งแรกหลังจากตั้งค่า
  - ระยะเวลาที่ใช้คำนวณพอยท์ที่ได้รับ 1 เดือนล่าสุดคือระบบจะนำพอยท์ที่นาย B ได้รับตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 1 พฤษภาคม 2565 
  -ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 1 พฤษภาคม 2565  นาย B ได้รับพอยท์ทั้งหมด 500 พอยท์ ซึ่งตรงกับเงื่อนไขบัตรแบบ Basic Member ระบบก็จะส่งบัตรประเภทนี้ให้นาย B อัตโนมัติ

  หมายเหตุ * การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับสมาชิกที่ได้รับพอยท์ครั้งถัดไปเท่านั้น

 

3. ทำการแก้ไขจำนวนพอยท์ที่ท่านต้องการส่งบัตรสมาชิกให้ลูกค้า โดยขอยกตัวอย่างดังนี้

     - Basic Member สมาชิกต้องได้รับพอยท์ตั้งแต่ 500 - 999 พอยท์ ระบบจึงจะส่งบัตรสมาชิกให้อัตโนมัติ
     - Gold Member สมาชิกต้องได้รับพอยท์ตั้งแต่ 1000 - 999 พอยท์ ระบบจึงจะส่งบัตรสมาชิกให้อัตโนมัติ
     - Platinum Member สมาชิกต้องได้รับพอยท์ตั้งแต่ 2,000 พอยท์ขึ้นไป ระบบจึงจะส่งบัตรสมาชิกให้อัตโนมัติ

 

4. เมื่อทำการเลือก "ระยะเวลาที่ใช้คำนวณพอยท์ที่ได้รับ" และ "จำนวนพอยท์เพื่อรับบัตรแต่ละระดับ" เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

5. จากนั้นให้ตั้งค่าเพิ่มเติมที่หัวข้อ "การปรับลดบัตรสมาชิก" คือระบบจะปรับลดระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติตามอายุบัตรสมาชิกหรือพอยท์ที่ได้รับ โดยสามารถเลือกเงื่อนไขการปรับลดได้ 2 รูปแบบ คือ "วันหมดอายุของบัตรสมาชิก" และ "จำนวนพอยท์ที่ได้รับ"

 

6. วันหมดอายุของบัตรสมาชิก" คือการปรับลดบัตรสมาชิกที่ส่งให้ลูกค้าจะไปอ้างอิงตามวันหมดอายุที่ตั้งไว้ที่เมนูประเภทบัตรสมาชิก 

 

7. ปรับลดบัตรสมาชิกโดยอ้างอิงจากเงื่อนไข "จำนวนพอยท์ที่ได้รับ" คือการปรับลดบัตรสมาชิกที่ส่งให้ลูกค้าจะไปอ้างอิงจากความถี่ที่ท่านเลือก ซึ่งสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบ คือ
- ทุกเดือน ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของทุกเดือน
- ทุกไตรมาส ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.
- ทุกปี ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของเดือน มิ.ย., ธ.ค.
- ทุกครึ่งปี ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของเดือน ธ.ค.

8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อสมาชิกได้รับพอยท์ตามช่วงเวลาที่กำหนด และตามเกณฑ์การออกบัตรที่ตั้งไว้ระบบจะส่งบัตรไปสมาชิกอัตโนมัติ โดยสมาชิกสามารถดูบัตรที่ได้รับที่หน้าธุรกิจ ตัวอย่างดังรูป

   

 

หากท่านสนใจใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว สามารถดูการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการตั้งค่า การปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติ คลิก


สำหรับฟีเจอร์ใหม่ ระบบปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติ ที่นำมาแนะนำในวันนี้ หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของทุก ๆ ท่าน และหากในเวอร์ชั่นถัดไปมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ทางทีมงานจะมาอัปเดตพร้อมแนะนำการประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ และสำหรับท่านไหนที่สนใจใช้งานระบบแล้วมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 02-016-6900 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ