6 ข้อดีที่ธุรกิจที่มีตัวแทนจำหน่ายควรใช้ Loyalty Program สร้างยอดขายเพิ่ม

สำหรับธุรกิจที่กำลังขยายฐานการขายสินค้าให้มากขึ้น ด้วยการเปิดรับตัวแทนจำหน่าย ย่อมต้องการให้ตัวแทนมีการรับสินค้าไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ Loyalty Program เช่น ระบบบัตรสมาชิก ระบบสะสมแต้ม คูปองโปรโมชั่น บัตรกำนัล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรม พร้อมมอบโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ตัวแทนจำหน่าย ให้มีความกระตือรือร้นที่จะทำยอดขายสินค้า และดึงดูดใจให้เป็นกลับมาซื้อซ้ำจากโรงงานผลิตหรือธุรกิจต้นทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้มีระบบให้ใช้งานแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีข้อดีอีกมากมาย ดังเหตุผลและไอเดียในการใช้งานต่อไปนี้

1. สร้างแรงจูงใจในการทำยอดขาย

เพราะวัตถุประสงค์หลักสำคัญในการที่ธุรกิจต่าง ๆ เลือกใช้ระบบตัวแทนจำหน่าย ก็เพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น เพราะการมีตัวแทนขายสามารถช่วยธุรกิจในด้านการกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

และนอกจากตัวแทนจำหน่ายจะได้รายได้หรือกำไรจากการลงทุนลงแรงขายสินค้าเป็นหลักแล้ว การใช้ Loyalty Program มาเป็นเครื่องมือชั้นดีที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนในการทำยอดขายให้กับธุรกิจได้อีกด้วย เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยระบบที่คุ้นเคยกันดี อย่างเช่นการใช้ ระบบสมาชิก เพื่อยกระดับให้กับตัวแทนจำหน่ายในการเป็นสมาชิกของธุรกิจด้วยตำแหน่งใหม่ หรือ Tier ที่สูงขึ้น ซึ่งจะปรับระดับขึ้นตามยอดรวมการเปิดบิลที่ตัวแทนจำหน่ายซื้อได้ถึงตามเกณฑ์ที่ธุรกิจกำหนด ซึ่งตัวแทนขายก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามระดับสมาชิกที่สูงขึ้นด้วย เป็นต้น

 

2. ช่วยเพิ่มอัตราการซื้อซ้ำ

ต่อเนื่องจากข้อที่ 1 เมื่อธุรกิจมีการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าหลังจากครั้งแรกที่ธุรกิจเปิดรับและขายสินค้าให้กับตัวแทนนำไปจำหน่ายแล้ว ย่อมต้องการให้ตัวแทนจำหน่ายมีการกลับมาซื้อซ้ำ เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

โดยวิธีการที่จะทำให้ตัวแทนขายกลับมาซื้อซ้ำ นอกจากธุรกิจจะต้องมีสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงมีระบบบริหารจัดการส่งสินค้าที่อำนวยความสะดวกแก่เหล่าตัวแทนแล้ว ยังสามารถใช้ Loyalty Program ควบคู่กันไปด้วย อย่างเช่น ระบบสะสมแต้ม ที่ยิ่งตัวแทนจำหน่ายซื้อสินค้าจากธุรกิจมากขึ้นเท่าไร ก็จะได้พอยท์คะแนนสะสมเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด ธุรกิจก็สามารถมอบส่วนลด หรือของขวัญ ของรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับตัวแทนจำหน่ายได้ จากการสะสมแต้มที่ได้จากยอดการซื้อสินค้าจากธุรกิจต้นทาง โดยธุรกิจสามารถนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งส่วนลด การแลกของรางวัล การแจกของขวัญ หรือแถมสินค้าฟรีให้ได้

ทั้งนี้ อย่าลืมมองในมุมมองของตัวแทนจำหน่ายว่าพวกเขาสนใจและต้องการอะไร หรือมีอะไรที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขายให้ราบรื่น หรือมีศักยภาพที่มากขึ้นได้

3. เป็นศูนย์กลางกิจกรรมที่นำไปสู่ความภักดี

การใช้งาน Loyalty Program ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นอกจากจะดึงดูดใจให้ตัวแทนจำหน่ายอยากทำยอดขายเพิ่ม เพื่อให้ได้รางวัลที่ต้องการแล้ว ธุรกิจยังสามารถจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่ม Loyalty หรือความภักดีที่ตัวแทนจำหน่ายจะมีต่อแบรนด์ได้ โดยกำหนดรางวัลหรือกิจกรรมบางประเภทขึ้นมาเป็นพิเศษให้กับตัวแทน ที่เป็นสมาชิกในระดับที่สูงกว่าปกติ หรือสามารถสะสมแต้มในระบบได้ตามเกณฑ์ที่ธุรกิจกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น การส่งคำเชิญตัวแทนจำหน่ายมาร่วมงานเปิดตัวเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมีตัวแทนจำหน่ายทำคะแนนในระบบสะสมแต้มได้ครบตามกำหนาด อาจมีการจัดอีเวนต์ขอบคุณพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่าง ๆ หรือการจัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ไอเดียและเทคนิคการขายหรือ หรือเพิ่มทักษะการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะยกช่วยระดับการขายของตัวแทนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยมีสถิติจากเว็บไซต์forbes.com ได้แสดงไว้ว่าธุรกิจที่มีตัวแทนดูแลเอาใจใส่และสามารถสร้างความผูกพันแบบเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยให้ยอดขายเติบโตกว่าคู่แข่งขันได้ถึง 85% และทำให้พวกเขายังคงต้องการอุดหนุนสินค้าธุรกิจต่อเนื่องไปด้วย

วิธีเหล่านี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยการให้ตัวแทนมีส่วนร่วมกับธุรกิจผ่านกิจกรรมที่นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าเป็นหลักแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความประทับใจ ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ และเป็นคนสำคัญของธุรกิจ เมื่อตัวแทนจำหน่ายที่มีความผูกพันจนเกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ สามารถทำงานด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพาธุรกิจสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ไม่ยาก

 

4. ช่วยบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ให้ง่ายขึ้น

หากมองในภาพกว้าง ตัวแทนจำหน่ายของธุรกิจก็เปรียบเสมือนลูกค้ารายใหญ่ที่พร้อมซื้อสินค้าจากธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องสต๊อกสินค้าหรือไม่ก็ตาม ธุรกิจจำเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการผลิตสินค้า และการให้บริการสินค้าแก่ตัวแทนจำหน่ายให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและนำไปสู่การขายอย่างคล่องตัวที่สุด

หากธุรกิจมีการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สำหรับตัวแทน ทั้งแบบสต๊อกสินค้าหรือไม่สต๊อกสินค้า ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนในการสั่งซื้อในระดับหนึ่งแล้ว ก็ไม่ควรพลาดที่จะใช้งาน Loyalty Program ซึ่งในปัจจุบันมีให้บริการด้วยแพลตฟอร์มการทำงานแบบออนไลน์เช่นกัน โดยที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสามารถเป็นศูนย์กลางในการดูแลจัดการบริหารข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งการจัดการรับ-ส่งพอยท์ในระบบสะสมแต้ม จัดประกาศแคมเปญโปรโมชั่นให้ตัวแทนแลกคูปองหรือของรางวัลด้วยพอยท์ที่มี หรือการออกบัตรสมาชิกแบบออนไลน์ในระบบสมาชิก ฯลฯ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบหรือเขียนโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม เพียงแค่มี Web Browser ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Loyalty Program  ทั้งหมดนี้ได้เลยทันที

สำหรับในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นเหมือนผู้ใช้งาน ก็สามารถติดตามข้อมูลการเป็นสมาชิกและการสะสมคะแนนทั้งหมดของตนเองได้ ด้วยลิงก์จากระบบ SMS ที่ธุรกิจส่งแจ้ง ซึ่งสามารถเข้าเช็คพอยท์ กดรับคูปอง หรือแลกรับของรางวัล โปรโมชั่นส่วนลดต่าง ๆ ตามที่ธุรกิจมอบให้ได้จากทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการเช่นกัน เรียกได้ว่าสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ก็ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้แบบง่ายดายและรวดเร็ว


5. ประหยัดเวลา และลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม

ปัจจุบันโลกออนไลน์ช่วยเชื่อมต่อและย่อโลกให้แคบลงมา จนเรียกได้ว่าโลกอยู่เพียงแค่ในฝ่ามือ และใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้แทบทุกอย่าง แม้กระทั่งระหว่างธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายเอง ถึงจะอยู่ต่างเวลาและคนละสถานที่ ก็สามารถสื่อสาร ซื้อขาย ทำธุรกิจกันได้แม้จะไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน

และการที่ธุรกิจมีตัวแทนจำหน่ายมาช่วยเป็นตัวกลางหลักในการกระจายสินค้าจากธุรกิจไปยังลูกค้ารายย่อยได้ง่ายและรวดเร็วแล้ว ธุรกิจจึงสามารถโฟกัสในการใส่ใจดูแลตัวแทนจำหน่ายซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้ารายใหญ่ เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้แพลตฟอร์มระบบออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการขาย การแชท อีเมล รวมถึง Loyalty Program แบบออนไลน์ จะช่วยทลายกำแพงด้านระยะทาง ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาในการติดต่อธุรกิจได้แล้ว และยังช่วยลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ให้กับธุรกิจได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Loyalty Program ทั้งบัตรสมาชิก บัตรสะสมแต้ม คูปองโปรโมชั่น บัตรกำนัล ฯลฯ ในรูปแบบดั้งเดิม ที่เป็นบัตรกระดาษและพลาสติก ซึ่งธุรกิจต้องใช้เวลาและมีต้นทุนตั้งแต่การออกแบบ จนถึงกระบวนการสั่งผลิต และการจะนำมาใช้กับลูกค้าก็ต้องแจกเมื่อมีการมาซื้อสินค้าตรงหน้าร้าน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งก็ต้องมีระยะเวลาและค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นอีกขั้น และยังเสี่ยงต่อการสูญหายอีกด้วย

แต่สำหรับการใช้ Loyalty Program แบบออนไลน์ แน่นอนว่านอกจากจะช่วยลดขั้นตอนเวลาการทำงานและต้นทุนด้านการผลิตบัตรต่าง ๆ แล้ว ยังมีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม ปรับเปลี่ยนแก้ไข ทั้งในส่วนของของรางวัล หรือเงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา และที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัตรสมาชิกหรือบัตรสะสมแต้มสูญหาย เพราะข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายสามารถดูแลจัดการข้อมูลโปรแกรมความภักดีได้แบบไร้กังวล

 

6. ง่ายต่อการวางแผนต่อยอดพัฒนาธุรกิจ

เพราะข้อมูลของตัวแทนจำหน่าย คืออีกหนึ่งข้อมูลล้ำค่าที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและนำไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการ รวมถึงการวางแผนในการต่อยอดธุรกิจด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นการเก็บบันทึกข้อมูลยอดซื้อของตัวแทน หากเพียงแต่รวบรวมไว้ แต่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานต่อย่อมเป็นที่น่าเสียดายไม่น้อย ซึ่งหลายธุรกิจอาจกำลังประสบปัญหาติดขัดที่ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคคลและเวลาในการทำ

แต่จริง ๆ แล้ว หากระบบจัดการข้อมูลที่ธุรกิจเลือกใช้ มีเครื่องมือที่สามารถนำข้อมูลการซื้อของตัวแทนขายมาวิเคราะห์ให้อัตโนมัติได้ ก็จะทุ่นแรงและเวลาได้อย่างมาก เช่น ตัวแทนในกลุ่มใดที่มีการซื้อเยอะที่สุดมีใครบ้าง แต่ละรายมีความถี่ในการซื้อสินค้าเพียงใด รวมถึงถ้าใช้ควบคู่กับเครื่องมือ Loyalty Program ก็จะสามารถดูว่าพอยท์ที่ตัวแทนแต่ละรายสะสมคะแนนได้เป็นเท่าไร ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและหาไอเดียธุรกิจ ในการจัดการกิจกรรมและโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเสริมสร้างความภักดีต่อไปในอนาคตได้ทันที เป็นต้น

และขอแนะนำ PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร เครื่องมือ Loyalty Program ที่มีฟีเจอร์ครบครันพร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบบัตรสมาชิก ระบบสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล คูปองโปรโมชั่น บัตรกำนัล หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ธุรกิจต้องการกำหนดได้ เป็นเครื่องมือให้ธุรกิจสามารถดูแลและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกตัวแทนจำหน่าย ที่สำคัญ สามารถใช้งานระบบแบบออนไลน์ทั้งฝั่งธุรกิจและตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องติดตั้งแอปฯ หรือโปรแกรมใดให้ยุ่งยาก เพียงแค่มีเบอร์โทรศัพท์และมือถือสมาร์ทโฟนในมือ ก็พร้อมช่วยกระตุ้นให้ตัวแทนจำหน่ายกลับมาซื้อซ้ำ เพื่อนำสินค้าไปสร้างยอดขาย พร้อม ๆ กับการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ ในระบบยังมี Report แบบ Insight หลาหลายประเภท ด้วยข้อมูลรายงานที่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลแล้ว สามารถนำไปใช้วางแผนต่อยอดธุรกิจได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ฟีเจอร์ RFM Analysis ที่ช่วยจัดกลุ่มลูกค้าตามความถี่และความสัมพันธ์ในการใช้งาน ตั้งแต่กลุ่มแชมป์เปี้ยนที่มีความภักดีไปจนถึงกลุ่มที่มีความห่างเหิน ทำให้ธุรกิจทราบจำนวนจากสถิติ และสามารถวางแผนเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำหรือจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมี รายงานความเคลื่อนไหวของพอยท์ รายงานสรุปความพึงพอใจ รายงานลูกค้าประจำ และรายงานอื่น ๆ ให้เลือกดูข้อมูลรวมกว่า 10 ประเภท

นอกจากนี้ ในระบบยังมี Report แบบ Insight หลาหลายประเภท ด้วยข้อมูลรายงานที่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลแล้ว สามารถนำไปใช้วางแผนต่อยอดธุรกิจได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ฟีเจอร์ RFM Analysis ที่ช่วยจัดกลุ่มลูกค้าตามความถี่และความสัมพันธ์ในการใช้งาน ตั้งแต่กลุ่มแชมป์เปี้ยนที่มีความภักดีไปจนถึงกลุ่มที่มีความห่างเหิน ทำให้ธุรกิจทราบจำนวนจากสถิติ และสามารถวางแผนเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำหรือจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมี รายงานความเคลื่อนไหวของพอยท์ รายงานสรุปความพึงพอใจ รายงานลูกค้าประจำ และรายงานอื่น ๆ ให้เลือกดูข้อมูลรวมกว่า 10 ประเภท

สมัครใช้งานฟรี! PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร

หากต้องการระบบดิจิทัลสำหรับทำ Loyalty Program แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการสมัครใช้งาน PointSpot ซึ่งยังมีฟีเจอร์สะสมแต้ม คูปองโปรโมชั่น บัตรสมาชิกดิจิทัล และ Loyalty Program อื่น ๆ

PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าประจำ ด้วย Loyalty Program และคูปองโปรโมชั่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกบัตร ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลในการทำ CRM ช่วยสร้างการซื้อซ้ำ และจดจำแบรนด์

Updated: 20 November 2020 | Produced by: Harnchai Chaitusaney