9 เรื่องน่ารู้ การสร้าง Loyalty สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

เพราะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็เป็นสิ่งที่คนเราจำเป็นต้องใช้ ซึ่งเสื้อผ้าก็มีวิวัฒนาการด้านแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีผลมาจนถึงการซื้อ-ขายกันในปัจจุบันที่มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถเลือกช็อปปิ้งได้มากมายตามต้องการ

และท่ามกลางธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย จะทำอย่างไรให้แบรนด์ของเราเข้าไปนั่งในใจลูกค้า และไม่ลืมธุรกิจ โดยสิ่งแรกที่ต้องมีคือสไตล์ และคุณภาพของสินค้าที่ดี แต่นอกจากนี้ ลองมาดูเทคนิคดี ๆ ในการเตรียมตัวเพื่อทำธุรกิจแฟชั่น ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงหลักการบริการลูกค้า ตลอดจนการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Loyalty Program ช่วยเสริมสร้างความภักดี เป็นอีกหนึ่งวิธีหาลูกค้าใหม่ และการดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

สรุป

 

 

 

1. มองเห็นวิสัยทัศน์เป็นภาพหลักของธุรกิจชัดเจน

สิ่งแรกสำหรับผู้ที่จะประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นต้องมี ก็คือ กำหนดจุดยืนของเสื้อผ้าแฟชั่นที่คุณต้องการว่าเป็นประเภทใด เช่น เสื้อผ้าแฟชั่นตัดเย็บในแบรนด์ของคุณเอง ธุรกิจรับผลิตเสื้อผ้า ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้ามือสอง เป็นต้น และทำขึ้นเพื่อตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มใดเป็นหลัก เช่น เสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย หรือ Unisex เป็นเสื้อผ้าสำหรับเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทำงาน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นวิสัยทัศน์และนำไปสู่การกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

โดยคุณอาจเริ่มด้วยการเขียนและวาดทุกอย่างออกมาเป็นโครงร่าง ไม่ว่าจะเป็นแนวของเสื้อผ้า สไตล์การจัดวางหน้าร้าน หรือช่องทางการนำเสนอสินค้า เป็นต้น เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกมองออกมาเป็นภาพ ก็จะช่วยให้การจัดการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณทำได้ง่ายขึ้น

 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์

ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่มองเห็นภาพของธุรกิจตามข้างต้นแล้ว ให้คุณลิสต์รายการสินค้าที่ต้องการนำมาขายในร้าน ในส่วนนี้อาจต้องรวมถึงการคิดคำนวณต้นทุนในการผลิต การกำหนดราคาสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการลงทุน ไปจนถึงการเปรียบเทียบราคากับธุรกิจเสื้อผ้าแฟขั่นของคู่แข่งขัน แม้กระทั่งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ธุรกิจเหล่านั้นมี เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนว่าคุณจะทำอย่างไรให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และสามารถทำการดึงดูดลูกค้าให้มายังธุรกิจของคุณได้

 

3. สร้างแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นให้โดดเด่น เป็นที่จดจำ

เนื่องจากธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมีจำนวนมากในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่เพิ่มเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ในการที่จะดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ประการแรกที่เจ้าของธุรกิจควรสร้างและแสดงให้โดดเด่นก็คือ การมีสไตล์ที่ชัดเจนว่าเสื้อผ้าของแบรนด์เราเป็นแนวใด เพราะจะช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีความชื่นชอบในสไตล์ที่เหมือนกันเข้ามาเป็นฐานลูกค้าหลักและเป็นลูกค้าประจำของธุรกิจได้ และอีกประการที่จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำก็คือการตั้งชื่อแบรนด์ให้โดดเด่น พร้อมด้วยโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงการออกแบบร้านที่ไม่เหมือนใคร ก็จะช่วยให้แบรนด์ธุรกิจของคุณมีชีวิตชีวาดูน่าสนใจขึ้นมาได้

4. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ท่ามกลางคู่แข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีจำนวนมากมาย จึงเป็นสิ่งท้าทายที่คุณจะต้องหาจุดเด่นและพยายามหาทางสร้างความแตกต่างให้ได้มากที่สุด อีกหนึ่งวิธีที่จะทำได้ก็คือ ธุรกิจอาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีกรายหรืออื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในแวดวงเดียวกัน จะช่วยให้คุณมีพันธมิตรของธุรกิจ ซึ่งจะสามารถติดต่อเมื่อต้องการขยายเครือข่ายในอนาคตหรือช่วยสนับสนุน แก้ปัญหาในเวลาที่ต้องการได้

5. ระบุลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ธุรกิจจะต้องดำเนินการระบุกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มใด ซึ่งการตัดกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่เป้าหมายออก และทำให้โฟกัสไปยังกลุ่มลูกค้ามี่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบว่าธุรกิจคู่แข่งขันในส่วนแบ่งตลาดจากกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนี้มีใครบ้าง มากหรือน้อยเพียงใด และข้อมูลในส่วนนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้ในการวางแผนด้านตลาด คิดค้นวิธีการหาลูกค้าทีเป็นเป้าหมายรายใหม่ และทำการดึงดูดลูกค้ามายังธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

 

 

6. ทำแผนธุรกิจเพื่อการใช้งาน

ถึงขั้นตอนนี้ ธุรกิจของคุณก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยการทำแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด เช่น ข้อมูลภารกิจ วิสัยทัศน์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น แผนการตลาด จำนวนเงินลงทุน หลักการบริการลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจัดเตรียมในรูปแบบไฟล์เอกสาร เพื่อนำเสนอให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้าธุรกิจ หรือพนักงานในทีมของคุณ เป็นต้น

7. จดรายการเช็คลิสต์ และลงมือทำ

มาถึงจุดนี้ ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณก็จะเป็นรูปเป็นร่าง ด้วยการลงมือทำตามรายการที่ลิสต์ไว้ข้างต้น และพร้อมที่จะเปิดตัวสู่สายตาของผู้บริโภคในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดขายบนหน้าร้านแบบออฟไลน์ที่มีตำแหน่งที่ตั้งให้ลูกค้ามาเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง หรือการขายบนโลกออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของธุรกิจ หรือบัญชี Social Media ต่าง ๆ ไปจนถึงเว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสหลายราย ก็ล้วนเป็นสื่อที่แสดงตัวตนหน้าร้านของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

8. วางกลยุทธ์โปรโมทธุรกิจ

เมื่อธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณมีหน้าร้านหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์พร้อมจำหน่ายแล้ว ก็ต้องพาธุรกิจเข้าไปปรากฎในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการทำการตลาดเพื่อโปรโมทในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อออนไลน์ อย่าง Social Media, Email Marketint, แอปพลิเคชั่นแชท หรือการทำโฆษณาออนไลน์ หรือแม้การทำการโปรโมทออฟไลน์ด้วยสื่อแบบดั้งเดิม อย่างแผ่นพับใบปลิวก็ตาม ซึ่งควรเลือกใช้สื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการอย่างถูกต้อง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

9. เลือกใช้ Loyalty Program เครื่องมือดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด

หลังจากที่เปิดกิจการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นได้เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงจุดใหญ่ใจความสำคัญที่เราจะมุ่งเน้นในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสู่ธุรกิจ และไม่คิดเปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งขัน ด้วยการใช้งานเครื่องมือ Loyalty Program ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบบัตรสมาชิก ระบบสะสมแต้ม บัตรกำนัล และคูปองต่าง ๆ ฯลฯ เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในขั้นตอนนี้ ซึ่งเคล็ดลับในการใช้งานโปรแกรมความภักดีที่มีประสิทธิภาพ และเข้ากับหลักการบริการลูกค้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น มีดังต่อไปนี้

 • เลือกโปรแกรมความภักดีที่ไม่เพิ่มภาระงานให้กับธุรกิจ
  เพราะเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นรวมถึงพนักงานในร้านต่างก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ต้องจัดการอยู่มากมายหลายหลากเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การนำ Loyalty Program ต่าง ๆ เข้ามาใช้จึงควรมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งฝั่งธุรกิจและลูกค้าของคุณด้วย
  โดยการมอบบัตรต่าง ๆ ทั้งบัตรสมาชิก บัตรสะสมแต้ม หรือคูปองส่วนลดแก่สมาชิกของธุรกิจนั้น เป็นเครื่องมือที่ควรใช้งาน แต่จะดีกว่าหรือไม่หากบัตรเหล่านี้ถูกเปลี่ยนให้แสดงผลแบบออนไลน์ จัดเก็บอยู่ในสมาร์ทโฟนของลูกค้าที่ถูกพาติดตัวไปได้ทุกที่ ไม่เป็นภาระในการพกพา และไม่เสี่ยงต่อการทำบัตรชำรุดหรือสูญหาย ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงเลือกใช้โปรแกรมความภักดีแบบออนไลน์ ธุรกิจก็บริหารจัดการผ่านระบบได้โดยง่าย พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นให้ราบรื่นได้อย่างแน่นอน
 • เลือกโปรแกรมความภักดีที่ใช้ได้กับแพลตฟอร์มออนไลน์
  เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คุ้นชินแล้วว่าในทุกวันนี้ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำธุรกรรมได้หลายอย่าง ซึ่งเครื่องมือ Loyalty Program ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน ด้วยแพลตฟอร์มรูปแบบออนไลน์ที่ให้บริการแก่ธุรกิจ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานทั้งในด้านความรวดเร็ว ความง่าย รวมถึงประหยัดต้นทุนและเวลาให้กับธุรกิจได้ เพราะไม่ต้องออกบัตรหรือคูปองต่าง ๆ ที่เคยต้องใช้ในกิจกรรมของโปรแกรมความภักดี โดยธุรกิจเพียงกรอกข้อมูลในระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งเป็น SMS พร้อมลิงก์ไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของลูกค้าแทน พร้อมให้ใช้งานได้ทันที ด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพนี้ ย่อมสร้างความประทับใจในการบริการลูกค้าได้อย่างแน่นอน
 • มีของรางวัลที่ดึงดูดลูกค้าให้รู้สึกว่าโปรแกรมความภักดีน่าเข้าร่วม
  สิ่งที่จะช่วยในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาร่วม Loyalty Program ได้เป็นอย่างดี ก็คือ ของขวัญและของรางวัลต่าง ๆ โดยธุรกิจอาจต้องคำนึงและคำนวณถึงอัตราผลกำไรในการลงทุนและเลือกของรางวัลให้กับลูกค้าและสมาชิกของธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็ไม่ควรละทิ้งถึงการเลือกของรางวัลที่มีคุณค่าในมุมมองของลูกค้า เพราะของรางวัลที่ถูกใจจะช่วยดึงดูดความสนใจและทำให้ลูกค้าอยากเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น

 

 • โปรโมตโปรแกรมความภักดี ให้มีคนรู้จักมากๆ
  ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือแม้แต่การให้ข้อมูลแก่พนักงานในร้าน เพื่อให้สามารถแนะนำข้อมูลและเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมความภักดีได้โดยตรง เช่น ในช่วงที่กำลังซื้อสินค้า หรือแม้แต่จังหวะที่ลูกค้ากำลังชำระเงิน ว่าถ้าเข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับส่วนลดหรือของรางวัลต่าง ๆ ทันที เป็นต้น โดยคุณอาจสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่สามารถเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วม Loyalty Program ด้วยการมอบของรางวัลหรือโบนัสพิเศษด้วยก็ได้ เพื่อให้ Loyalty Program เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 • เลือกโปรแกรมที่ข่วยในการต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
  การใช้งาน Loyalty Program แบบออนไลน์ ไม่เพียงแต่ธุรกิจจะสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าและสมาชิก เพื่อนำไปใช้ในการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น แต่ด้วยระบบนั้นยังสามารถนำข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดมาประมวลผลและนำเสนอเป็นรายงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปวิเคราะห์และต่อยอดในการพัฒนาสินค้า บริการ หรือวางแผนด้านการตลาดได้อีกด้วย

สรุป

และทั้งหมดนี้คือเทคนิคดี ๆ สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น หรือผู้ที่เริ่มแล้วแต่ต้องการเพิ่มฐานลูกค้าให้มีมากขึ้น เพียงแค่เริ่มทำได้ด้วยใจรัก มีความจริงจังตั้งใจ บวกกับเทคนิคและเครื่องมือดี ๆ ด้วย Loyalty Program อย่าง PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร ที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากมาย สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • ใช้งานง่าย ตั้งแต่การลงทะเบียนและรับส่งข้อมูลใน Loyalty Program ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเป็นหลัก ทำผ่าน Web Browser ได้เลย ไม่ต้องลงแอป
 • กระตุ้นยอดขาย สามารถทำโปรโมชั่นได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ เพิ่มความถี่ในการซื้อให้มากขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยฟีเจอร์การใช้งานให้เลือกใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ทั้งการสะสมแต้ม ให้ส่วนลด แลก แจก แถมด้วยคูปองของรางวัล และบัตรกำนัลก็ทำได้ครบจบในระบบเดียว
 • ลดภาระงาน ในการตอบคำถามให้กับพนักงานและธุรกิจ เพราะลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับของรางวัลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
 • มีรายงานสำคัญเพื่อธุรกิจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และสรุปมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้ทันที

 

PointSpot เครื่องมือ Loyalty Program ออนไลน์ กระตุ้นยอดขายและการซื้อซ้ำ พร้อมทำ CRM

ขอแนะนำ PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร สำหรับธุรกิจที่สนใจใช้เครื่องมือ Loyalty Program แบบออนไลน์ สร้างกิจกรรมกระตุ้นการซื้อซ้ำพร้อมทำ CRM สร้างลูกค้าประจำ เพื่อเพิ่มออเดอร์และยอดขายให้ปัง พร้อมให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วทุกที่

ด้วยฟีเจอร์ครบครันแบบ All-in-one ไม่ว่าจะเป็น บัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับธุรกิจ, ระบบสะสมแต้มด้วยเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า, คูปองโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม, ไปจนถึงบัตรกำนัล (Gift Voucher) และยังมีรายงานธุรกิจ สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอีกด้วย ทั้งหมดนี้ใช้งานผ่าน Web Browser ได้เลย ไม่ต้องลงแอป ที่สำคัญ สมัครฟรี! และเริ่มใช้ได้ทันที คลิกที่แบนเนอร์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลย!

PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าประจำ ด้วย Loyalty Program และคูปองโปรโมชั่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกบัตร ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลในการทำ CRM ช่วยสร้างการซื้อซ้ำ และจดจำแบรนด์

Updated: 15 March 2021 | Produced by: Punthipa Sriboot