รู้แล้วรุ่ง! แนะวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูล “รายงานธุรกิจ” พิชิตใจทุกกลุ่มลูกค้า

แม้ธุรกิจจะมีความมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายหรือบริการที่ทำอยู่นั้นมีคุณภาพดี อยากทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย แต่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินจริง ๆ คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ธุรกิจจึงต้องมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบริการที่นำเสนอไป เพื่อพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของทั้งลูกค้าใหม่ และดึงดูดใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ จนกลายเป็นลูกค้าประจำที่มีความภักดีต่อแบรนด์ได้

PointSpot Blog บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ ฟีเจอร์รายงานธุรกิจ (Report) ในระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจและลูกค้าที่ใช้ Loyalty Program ต่าง ๆ นำไปวิเคราะห์ และสรุปออกมาเป็นรายงานหลายรูปแบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา เพราะแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมให้ธุรกิจสามารถนำไปใช้วางแผนต่อยอดเพื่อทำ CRM รักษาความสัมพันธ์ได้ทันที โดยมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

รายงาน RFM Analysis

เริ่มต้นด้วยรายงานรูปแบบแรก ที่เป็นการนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าจากเครื่องมือ Loyalty Program อย่างระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot ได้แก่ คือ ระยะเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการครั้งสุดท้าย (R-Recency), จำนวนครั้งหรือความถี่ ที่ลูกค้าได้รับพอยท์ (F-Frequency), และจำนวนพอยท์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับในช่วงเวลา (M-Monetary)

โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 ตัวแปรนี้ และสร้างออกมาเป็น รายงาน RFM Analysis ที่จัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 10 กลุ่ม ตามเปอร์เซนต์การใช้งานในแต่ละกลุ่มอัตโนมัติ ช่วยให้เห็นถึงภาพรวมว่าตอนนี้ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับใด ลูกค้าที่มีความถี่ในการทำรายการหรือมีพอยท์สะสมจากระดับสูงสุดไปยังระดับที่ต่ำกว่าในแต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไร ดังภาพตัวอย่าง

 

 หน้าจอแสดงผลกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกทั้ง 10 กลุ่ม ในฟีเจอร์ RFM Analysis จากระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot

 

นอกจากนี้ ยังสามารถคลิกดูรายละเอียดของลูกค้าสมาชิกที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม รวมถึง Export ส่งออกข้อมูลรายงานนี้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์วางแผนการทำ CRM เพิ่มเติม หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละกลุ่มตามระดับความสัมพันธ์ได้

ซึ่ง PointSpot Blog ได้รวบรวมเทคนิคและไอเดียในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ตามการจัดกลุ่มของรายงาน RFM Analysis สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ ตีโจทย์! บริหารความสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยฟีเจอร์ RFM Analysis ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2

 

 

 

 

 แสดงผลข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกตามที่ระบบ RFM Analysis วิเคราะห์และจัดกลุ่มให้อัตโนมัติ

 

รายงานความเคลื่อนไหวของพอยท์ (Points flow)

รายงานนี้จะช่วยให้ธุรกิจได้เห็นภาพรวมและความเคลื่อนไหวของการใช้งานพอยท์หรือคะแนนสะสม ในระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot ทั้งที่เกิดจากการที่ธุรกิจส่งพอยท์ให้ลูกค้าได้สะสมแต้มหลังจากซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และในส่วนที่สมาชิกนำพอยท์ที่มีมาแลกของรางวัล โดยสามารถเลือกดูตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

และข้อมูลทั้งหมดนี้ จะแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิที่ดูง่าย ชัดเจน อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพอยท์อ้างอิงจากสถิติที่แสดงผล เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปวางแผนกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการรับพอยท์เพิ่มหรือใช้พอยท์เพื่อแลกรับโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้

 

 รู้ภาพรวมของการรับและส่งพอยท์ในระบบ PointSpot ได้ง่าย ๆ ด้วยรายงานความเคลื่อนไหวของพอยท์ (Points flow)

 

รายงานเดือนเกิด (Birthday)

อีกหนึ่งรายงานดี ๆ ที่ให้ข้อมูลสำหรับนำไปทำกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกของธุรกิจได้ โดยรายงานนี้จะแสดงสรุปจำนวนและข้อมูลของสมาชิกที่เกิดในแต่ละเดือน เพื่อให้ร้านค้าหรือธุรกิจนำข้อมูลไปจัดโปรโมชั่นตามเดือนเกิดของสมาชิก เช่น ส่งบัตรกำนัล คูปองโปรโมชั่น ให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ เพื่อให้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เมื่อมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการในเดือนเกิด หรือจะส่งเป็นข้อความอวยพร แสดงออกถึงความเอาใจใส่ที่ธุรกิจมีต่อสมาชิกก็ช่วยให้เกิดการ ทำ CRM ได้เช่นกัน 

 

 ข้อมูลจาก รายงานเดือนเกิด (Birthday) นำไปใช้วางแผนจัดโปรโมชั่นถูกใจให้เหมาะกับลูกค้าตามเดือนเกิดได้

 

รายงานสรุปความพึงพอใจ (Satisfaction & Review)

ทุกครั้งที่ธุรกิจส่งพอยท์หรือคะแนนสะสมให้กับลูกค้าหลังจากซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ในระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot เมื่อลูกค้าได้รับ SMS แจ้งข้อมูลพอยท์แล้ว จะสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ (1-5 คะแนน) และแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการของธุรกิจก่อนจะเข้าดูพอยท์ที่ได้รับได้อีกด้วย

 

และทุกเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ส่งมาก็ไม่หายไปไหน แต่ถูกรวบรวมไว้เป็น รายงานสรุปความพึงพอใจ ที่ธุรกิจจะได้เห็นตัวเลขคะแนนความพึงพอใจแบบเฉลี่ยและคะแนนแต่ละระดับที่ลูกค้ากดส่งมาให้ รวมทั้งความคิดเห็นทั้งหมดก็จะแสดงผลควบคู่กันไป เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

 

คะแนนความพึงพอใจและรายงานทุกความคิดเห็น สรุปรวมครบอยู่ในรายงานนี้ (Satisfaction & Review)

 

รายงานของรางวัล (Rewards Report)

ลูกค้าประจำ หรือลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำจนมีคะแนนสะสมที่มากพอจะแลกคูปองและของรางวัลตามที่ธุรกิจกำหนดได้ ย่อมเป็นเป้าหมายหลักในการใช้งาน Loyalty Program ด้วยระบบสะสมแต้ม

และเพื่อให้การทำแคมเปญแลกรับของรางวัลด้วยคะแนนสะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจสามารถดูข้อมูลได้จากรายงานของรางวัล ว่าแต่ละแคมเปญมีผลตอบรับดีมากหรือน้อยเพียงใด ในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการทราบ เช่น
  • ลูกค้าใช้คะแนนสะสมแลกคูปองเป็นจำนวนเท่าไร
  • เมื่อลูกค้าได้รับคูปองแล้วนำกลับมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน
  • ของรางวัลแต่ละชิ้นได้รับความนิยมจากลูกค้ามากหรือน้อย เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามที่ธุรกิจสามารถหาคำตอบต่อ เช่น ของรางวัลชิ้นที่คนแลกน้อยเนื่องมาจากสาเหตุอะไร โดยเมื่อตรวจสอบแล้วอาจพบว่า ของรางวัลอาจยังไม่ดึงดูดใจหรือน่าสนใจมากพอ หรือกฎเกณฑ์การแลกคะแนนที่กำหนดไว้สูงไปจนลูกค้าสะสมแต้มไม่ถึงหรือไม่ เป็นต้น และจะนำธุรกิจไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขแผนงานหรือปรับเปลี่ยนการแลกของรางวัลให้ดีและถูกใจลูกค้ามากขึ้นต่อไป

 

 

ข้อมูลจากรายงานของรางวัล (Rewards Report) ช่วยให้ธุรกิจวางแผนการแจกและแลกของรางวัลได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

รายงานคูปอง (Coupon Report)

ธุรกิจที่ใช้งานระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot สามารถสร้างและส่งคูปองให้กับลูกค้าหรือสมาชิก ซึ่งเป็น Loyalty Program อีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ โดยมีให้ใช้งานทั้ง คูปองต้อนรับ ที่ส่งให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกใหม่, คูปองแนบใบเสร็จ คูปองพิเศษที่ส่งไปพร้อมพอยท์สำหรับให้ลูกค้านำกลับมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหรือใช้บริการครั้งถัดไป, และ คูปองโปรโมชั่น มอบส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าและสมาชิกโดยตรง

โดยคูปองทุกประเภทที่ธุรกิจสร้างและส่งให้แก่ลูกค้าหรือสมาชิก เมื่อมีการนำคูปองกลับมาใช้สิทธิ์ผ่านการซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกสรุปเป็นรายงานการใช้งานคูปอง โดยสามารถเลือกดูข้อมูลการใช้คูปองได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ และระบบจะแสดงข้อมูลทั้งชื่อคูปอง หมวดหมู่ ประเภทของคูปอง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคูปอง ทำให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่าคูปองแต่ละประเภทได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากน้อยเพียงใด หรือจะวางแผนต่อยอดว่าจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ได้รับคูปองไปแต่ยังไม่ใช้ ให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำได้

 

สรุปภาพรวมข้อมูลการส่งและใช้คูปองทุกแคมเปญอย่างชัดเจน ด้วยรายงานคูปอง(Coupon Report)

 

รายงานลูกค้าประจำ (Member Loyalty)

สำหรับรายงานนี้ จะแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกตามจำนวนครั้งที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการ  ซึ่งระบบจะแสดงผลทั้งตัวเลขจำนวนสมาชิกที่ใช้บริการในแต่ละจำนวนครั้งว่ามีกี่คน และมีภาพรวมสถิติคิดตามเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วน พร้อมแสดงผลในรูปแบบกราฟที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถส่งออกข้อมูลรายชื่อสมาชิก เพื่อนำไปต่อยอดแผนธุรกิจหรือแคมเปญการทำการตลาดเพิ่มเติมได้ เช่น รวบรวมรายชื่อลูกค้าประจำที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ด้วยการส่งคูปองโปรโมชั่นต่าง ๆ สำหรับสมาชิกคนพิเศษ หรือตลอดทั้งปีหากสมาชิกท่านใดที่เป็นลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำจนมีจำนวนครั้งที่ใช้บริการมากที่สุด ก็อาจได้บัตรกำนัล หรือของรางวัลใหญ่อื่น ๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้าได้ เป็นต้น

 

 

รายงานลูกค้าประจำ (Member Loyalty) เก็บจำนวนสถิติการใช้งาน พร้อมนำเสนอเป็นกราฟสถิติที่เข้าใจง่าย


ข้อมูลประชากร (Demographic)

หากธุรกิจอยากทราบว่า ณ ปัจจุบันนี้มีสมาชิกของธุรกิจที่อยู่ในระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร PointSpot ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุเท่าไร? และเป็นเพศหญิงหรือชายมากกว่ากัน? สามารถดูคำตอบได้อย่างง่ายแบบไม่ต้องทดเลข ด้วยรายงานข้อมูลประชากรที่จะแสดงข้อมูลสถิติช่วงอายุ และเพศของสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด โดยคิดค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซนต์ และแสดงผลเปรียบเทียบในรูปแบบกราฟแท่งให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

 

 รายงานข้อมูลประชากร (Demographic) ช่วยแยกข้อมูลสมาชิกของธุรกิจตามช่วงอายุและเพศแสดงผลอย่างชัดเจน

 

นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลบันทึกข้อมูลกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้ม มาจัดทำเป็นรายงานแสดงข้อมูลการดำเนินการโดยละเอียด ได้แก่

รายงานประวัติการทำรายการ (Transaction) ดูข้อมูลที่สมาชิกแต่ละคนได้ทำรายการเกี่ยวกับพอยท์หรือคะแนนสะสม เช่น จำนวนพอยท์ที่ส่ง/ดึง การแลก โอน และได้รับพอยท์ เป็นต้น โดยเลือกดูตามแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการได้รายงานประวัติการทำรายการโดยผู้ดูแลระบบ (Administrator Transaction Report) ในกรณีที่ธุรกิจของท่านมีผู้ดูแลระบบหรือแอดมินหลายคน สามารถดูประวัติการทำรายการเกี่ยวกับพอยท์และคูปองของแอดมินทุกคนในธุรกิจได้ ว่ามีการส่งพอยท์ ดึงพอยท์ หรือใช้งานคูปอง เป็นจำนวนเท่าใดในช่วงเวลาที่ต้องการทราบ

ประวัติการใช้งานคูปอง สามารถดูรายละเอียดคูปองที่ถูก Activate ใช้งานได้อย่างละเอียด ทั้งช่วงเวลาที่ใช้งาน ประเภทและชื่อคูปอง ข้อมูลสมาชิกที่ใช้งาน รวมถึงผู้ดูแลระบบที่เป็นคนทำรายการ

ประวัติบัตรสมาชิก รู้ข้อมูลภาพรวมของสมาชิกธุรกิจจากบัตรสมาชิกที่ลูกค้าถือ ว่าสมาชิกแต่ละระดับที่ยังใช้งานในปัจจุบันมีจำนวนเท่าใด เป็นใครบ้าง รวมทั้งสมาชิกที่ได้รับการเปลี่ยนบัตรใหม่ ยกเลิกบัตร หรือหมดอายุ ก็แสดงผลในรายงานนี้เช่นกัน

และทั้งหมดนี้คือข้อมูลรายงานจากเครื่องมือ Loyalty Program ที่มีอยู่ใน PointSpot ได้ถูกนำมาสรุปสถิติและแสดงผลเป็นรายงานมากมายหลายประเภท เรียกได้ว่า ครบและครอบคลุมรอบด้าน อ่านเข้าใจง่าย พร้อมให้ธุรกิจนำไปใช้งานต่อได้ทันที

สำหรับท่านใดที่ใช้งาน PointSpot อยู่แล้ว อย่าลืมคลิกเข้าไปดูข้อมูลรายงานเพื่อเป็นพื้นฐานไอเดียแก่ธุรกิจ สำหรับคิดต่อยอดแผนงานกิจกรรมทางการตลาดกันได้ ส่วนท่านที่สนใจจะใช้งาน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ฟรี! คลิกที่นี่ เพื่อดูเพิ่มเติม

สมัครใช้งานฟรี! PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร

หากต้องการระบบบัตรกำนัลออนไลน์ (E-Voucher) แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการสมัครใช้งาน PointSpot ซึ่งยังมีฟีเจอร์สะสมแต้ม คูปองโปรโมชั่น บัตรสมาชิกดิจิทัล และ Loyalty Program อื่น ๆ

PointSpot ระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าประจำ ด้วย Loyalty Program และคูปองโปรโมชั่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกบัตร ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลในการทำ CRM ช่วยสร้างการซื้อซ้ำ และจดจำแบรนด์

Updated: 27 October 2020 | Produced by: Harnchai Chaitusaney