Loyalty Program

Loyalty Program คือกลยุทธ์ทางการตลาด ในรูปแบบโปรแกรมหรือซอฟแวร์ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าสำหรับร้านค้าและธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าธรรมดากลายเป็น Loyalty Customer หรือลูกค้าภักดีต่อธุรกิจ ลูกค้าเหล่านั้นจะกลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ำ ๆ จนกลายเป็นลูกค้าประจำ สร้างยอดขายได้ต่อเนื่อง ซึ่งร้านค้าและธุรกิจสามารถสร้าง Loyalty Program ได้ง่าย ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น บัตรสะสมแต้ม มีทั้งบัตรสะสมแต้มทั่วไปและบัตรสะสมแต้มออนไลน์, บัตรสมาชิก ( Member Card ), การแจกคูปอง ส่วนลดพิเศษ ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในระยะยาวหรือที่เรียกว่า Customer Relationship Managment ( CRM )

Loyalty Program